workshop 01

Op woensdag 5 november heeft de eerste workshop plaatsgevonden. We waren met vijftien aanwezigen, uiteenlopend van betrokkenen bij De Schans (leraren en vrijwilligers) tot vrienden van Jelle die in de jeugdzorg werken en bestuursleden van de stichting. Stichting MEE bracht veel bruikbare informatie in over hoe om te gaan in een lessituatie met kinderen met een beperking of gedragsproblemen, ook in groepsverband. Veel van de deelnemers bleken al ervaring te hebben in het onderwijs en opvang. Soms ook met onze specifieke doelgroepen, zodat ook al wat ervaringen werden uitgewisseld. Deze eerste workshop legt een mooie basis voor de eerste try-outs die in de komende maanden plaats gaan vinden.

Wordt vervolgd ….

Aankondiging Op woensdag 5 november biedt de Jelle van den Berg Stichting een eerste workshop aan die wordt verzorgd door Stichting MEE, een organisatie met deskundigheid op het gebied van beperkingen van lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke aard. De workshop gaat in op het herkennen van dergelijke beperkingen onder kinderen en de juiste omgang ermee. Deze eerste bijeenkomst biedt informatie. Over enige maanden volgt een evaluatie waarbij de ervaringen van de deelnemers worden besproken. Het doel is om het op termijn mogelijk te maken dat kinderen die zich net iets anders gedragen of bewegen, mee kunnen doen met reguliere ski- en snowboardonderwijs. De workshop staat open voor alle medewerkers van De Schans en voor andere geïnteresseerden, waaronder  ook ski- en snowboard leraren van buiten.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 5 november van 16.00–19.00 uur
Deelname is gratis, wel moet je je vooraf aanmelden via info@jellevandenbergstichting.nl
Wij zorgen voor iets te eten en er wordt afgesloten met een informele borrel.

meeLogo

Eerste workshop i.s.m. Stichting MEE
op woensdag november van 16.00 – 19.00 uur
bij Ski- en Snowboardclub De Schans, Ariekseweg 1, 5406 XR Uden

Comments are closed.