Over ons

De Jelle van den Berg stichting is vanaf 2014 zeven seizoenen actief geweest. Hieronder lees je wat onze doelstellingen waren.

BESTUUR
Tussen 2014 en 2023 hebben de volgende mensen deel uitgemaakt van het bestuur: Angela van den Berg, Mariska van den Berg, Pietr van den Berg, Guillaume Moonen, Lucas van Spaendonk, Liesbeth van de Valk en Joshua Zaalberg.

PARTNERS
De Jelle van den Berg Stichting heeft samengewerkt met Ski- en Snowboardclub De Schans en andere organisaties op het gebied van jeugdsport en onderwijs in de regio Brabant.

DOELSTELLING
De Jelle van den Berg stichting stelt kwetsbare kinderen in staat om kennis te maken met snowsports. We richten ons op kinderen die baat hebben bij het groepsgewijs (leren) skiën of snowboarden, en net iets extra’s nodig hebben om daarmee te beginnen. Tot onze doelgroepen behoren kinderen met een lichte beperking (van lichamelijke of geestelijke aard) of problemen op sociaal-emotioneel vlak. Het doel is dat deze kinderen op termijn mee kunnen doen met regulier ski- en snowboardonderwijs en vanzelfsprekend onderdeel worden van de vereniging.

Aanleiding
Jelle was zes jaar oud toen hij op een feestje op Ski & Snowboardclub De Schans in Uden voor het eerst op ski’s stond. Hij was direct dol enthousiast. Hij bleek een talent en heeft deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen in Zwitserland en aan vele andere wedstrijden. Jelle was daarnaast werkzaam bij Big Airbag Freestyle waarvoor hij binnen en buiten Nederland springdemonstraties gaf.

Het skiën, snowboarden en zijn lidmaatschap van Ski & Snowboardclub De Schans hebben veel voor hem betekend. Naast het plezier heeft de sport positief bijgedragen aan zijn sportieve en persoonlijke ontwikkeling. Dat was reden voor zijn familie en vrienden om na zijn overlijden de Jelle van den Berg stichting op te richten. Ter nagedachtenis aan Jelle willen we kwetsbare kinderen in staat stellen om dit soort positieve ervaringen op te doen.

Werkwijze
Om ski- en snowboardonderwijs mogelijk te maken voor deze doelgroep, ontwikkelen we de volgende activiteiten:
De stichting organiseert informatieve workshops voor gediplomeerde ski- en snowboard leraren, gericht zijn op het onderkennen van dergelijke beperkingen, en op het voorbereiden van de leraren op groepsgewijs lesgeven aan deze kinderen. Deze bijeenkomsten zijn gratis en maken deel uit van een korte cursus. Zo bouwen we een vaste kring goed geïnformeerde en betrokken leraren op.
Daarnaast organiseren we kennismakingslessen voor onze doelgroep (4-12 jaar) in samenwerking met Ski- en Snowboardclub De Schans in Uden. Deze kennismakingslessen vinden plaats op De Schans, in een kleine groep onder intensieve begeleiding. We stellen de kinderen zo in staat om rustig kennis te maken met de sport en de vereniging. Voor wie de clinics goed doorloopt wordt het mogelijk om vervolgens een aantal lessen te volgen onder speciale begeleiding. Het doel is om de kinderen zo voor te bereiden om op termijn mee te doen aan de reguliere lessen en vanzelfsprekend onderdeel te worden van de vereniging Ski- en Snowboardclub De Schans. Jelle van den Berg stichting | flyer
In samenwerking met Ski- en Snowboardclub De Schans ontwikkelen we onze activiteiten stapsgewijs. Informatieve workshops vormen de voorbereiding voor de proeflessen waar vervolgens ervaring wordt opgedaan door instructeurs en begeleiders. Wat goed werkt nemen we mee naar de volgende fase.
We staan open voor contact met andere organisaties op dit gebied, om ervaring en kennis uit te wisselen en waar mogelijk samen te werken.